Keadaan Kebebasan Ekonomi pada tahun 2023

Konsep kebebasan ekonomi berfungsi sebagai kerangka penting untuk menilai sejauh mana individu dan perniagaan mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan ekonomi. Di negara-negara dengan kebebasan ekonomi yang rendah, kerajaan memberlakukan desakan dan sekatan terhadap kebebasan, menyekat pilihan individu dan perniagaan, yang pada akhirnya dapat menghalang kemakmuran.

Peta di atas menggunakan Indeks Kebebasan Ekonomi tahunan dari Yayasan Heritage untuk memaparkan tahap kebebasan ekonomi di setiap negara di seluruh dunia pada skala 0-100, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti hak milik, beban cukai, kebebasan buruh, dan lain-lain.

Penarafan mengkategorikan skor 80+ sebagai ekonomi bebas, 70-79.9 sebagai kebanyakannya bebas, 60-69.9 sebagai sederhana bebas, 50-59.9 sebagai kebanyakannya tidak bebas, dan 0-49.9 sebagai terkekang.

Apakah kebebasan ekonomi ini menyumbang kepada faktor gaji minima pekerja di setiap negara?

Rujuk https://irsukhairul.com/blog/gaji-minima-seluruh-dunia-berapakah-gaji-minima-di-malaysia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *