Jurutera berlesen kapal terbang boleh dapat “Ir” atau jurutera profesional

Pendaftaran Pemegang Lesen Penyelenggaraan Pesawat (AML) dengan Lembaga Jurutera, Malaysia (BEM)
BEM telah menjalankan kajian mengenai kelayakan CAAM (sebelumnya dikenali sebagai Jabatan Penerbangan Awam, Malaysia (DCAM)) Bahagian 66 kategori AML sebagai kesetaraan untuk pendaftaran dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Sesuai dengan Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Pindaan 2015), BEM telah menetapkan syarat berikut untuk pendaftaran kategori yang berkaitan dengan BEM.

Klik gambar ini untuk o3-zer semburan wangi pembasmi kuman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *