Bagaimana nak mohon untuk jadi Professional Engineer jika ambil kursus dalam Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal?

Waalaikumsalam Rafisah. Untuk menjadi Jurutera Profesional berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia, Rafisah dikehendaki untuk lulus dalam mana-mana kursus kejuruteraan yang diiktiraf oleh Engineering Accreditation Council BEM. Sekiranya Rafisah mengambil kursus selain dari kursus ijazah muda kejuteraan yang diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia, Rafisah tidak boleh untuk menjadi Ir di Malaysia. Walau bagaimanapun, Rafisah boleh berdaftar dengan MBOT untuk bergelar sebagai Ts atau Professional Technologist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *